• Ekip ruhu ile hareket eden
 • Nitelikli
 • Eğitimli
 • Yaratıcı
 • Yenilikçi
 • Rekabetçi
 • Güleryüzlü
 • Hızlı ve ulaşılabilir
 • Büyük
 • Güçlü ve karlı
 • Güven duyulan
 • Adil ekonomik ve sosyal haklar veren
 • Gelişmeye ve öğrenmeye imkan sağlayan
 • Huzurlu bir çalışma ortamı yaratan
 • Çevresine duyarlı
 • Kurallara saygılı
 • Uyumlu, açık
 • Sorunlara duyarlı ve dost olan
 • Yenilikleri ve çağdaş teknolojiyi uygulayan
 • Zamana ve değişen şartlara uyum sağlayan
 • Etkin ve verimli kaynaklara sahip, onları rasyonel şekilde kullanabilen
 • Yaratıcı ve lider